Studio Basta

Yzerboomgaard

 • yzerboomgaard_01
 • yzerboomgaard_02
 • yzerboomgaard_03
 • yzerboomgaard_04
 • yzerboomgaard_05
 • yzerboomgaard_09
 • yzerboomgaard_08
 • yzerboomgaard_07
 • yzerboomgaard_06

[one_half_first] Diksmuide

Yzerboomgaard

 • Wedstrijd – 1°plaats
 • i.s.m. Buro Bossaert
 • Opdrachtgever provincie West Vlaaanderen
 • Oppervlakte 17ha
 • Ontwerp: februari 2013

De provincie wil in het kader van een totaalvisie voor de omgeving van de yzer in Diksmuide, een provinciaal domein realiseren. Een site van 17ha ingesloten door de Yzer, een spoorweg en de nieuwe ringweg wordt hiervoor aangesproken.

Het concept bestaat uit een twee-lagen benadering waarbij de zonering van het nieuwe park geënt is op het historische polderlandschap, terwijl een nieuwe hedendaagse infrastructuurlaag zorgt voor organisatie en spanning. Het resultaat is een prikkelend hedendaags domein met tal van recreatiemogelijkheden, geïntegreerd in en in éénheid met de geest van de plek van de polders.[/one_half_first][one_half_last] Diksmuide

Yzerboomgaard

 • Concours – 1° place
 • In cooperation with Buro Bossaert
 • Client provincie West Vlaaanderen
 • Oppervlakte 17ha
 • Ontwerp: februari 2013

One part of a holistic vision for the environment of the polder of the river Yzer is the realisation of a new provincial domain with natural playgrounds and facilities for bicycle tourism. A two-layer approach organizes the design. The first layer is the layer of the existing polder-landscape. This historical basis of higher cultivated lands and lower meadows remains and organizes functions and zones. A new layer of contemporary infrastructure brings the organization of the new parc. Both layers together make a new poetry in the landscape. [/one_half_last]