Studio Basta

  • “Die klügsten Männer: …


  • … jene, die ihrer Frau einreden können, …


  • … dass Gartenarbeit schön macht.” Karel Čapek


[one_half_first]Studio Basta is een jong bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur gevestigd in Kortrijk. Wij ontwerpen zowel pittige privétuinen als (semi) openbare projecten, telkens met veel aandacht voor de geest van de plek en de gebruikers. [/one_half_first][one_half_last]Startend vanuit een creatief concept werken we doorheen alle schaalniveaus en alle budgetten.[/one_half_last]