Studio

Studio Basta staat voor leefbare landschap- en tuinarchitectuur. In al onze projecten proberen we een frisse en onbevangen atmosfeer te creëren, waardoor projecten van alle schaalniveaus een hoge gebruikswaarde en ongedwongenheid uitstralen.

We zien het landschap als een systeem waarin elke plek zijn betekenis heeft. De ziel of de geest van de plek en de bestaande dynamiek van een ruimte zijn telkens de basis voor een ingreep. Zo integreert elk ontwerp zich zeer evident in de context. Verder focussen we op een leefbare korrel, het vormgeven van het dagelijkse leven, een complexloos (spel)plezier… Zo ontstaan er spontane, levendige en groene ruimtes met een geordend nonchalant karakter.


Dankzij een universitaire opleiding tot Master in de landschapsarchitectuur aan de universiteit van Wageningen in Nederland, wordt elk project op een analytische en gestructureerde manier aangepakt. Elke opdracht start vanuit een concept waardoor één helder idee het volledige ontwerpproces stuurt. De uitwerking van elk project gebeurt telkens met een technische en beheermatige logica in gedachten. We streven altijd naar haalbare, beheerbare en budgetbewuste oplossingen.

Studio Basta werkt op een professionele manier doorheen alle fases van het ontwerpproces, telkens met een grote portie enthousiasme, zin voor kwaliteit, en een grote openheid naar participatie van belanghebbenden en externe groepen.