Witte Kaproenen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Datum: 2011 - vervolgtraject
 • Locatie: Gent - Rabot
 • Opdrachtgever: Samenlevingsopbouw
 • Samenwerking: Wagon Landscaping
 • Kostprijs aanleg: 50.000€ (excl. BTW)

Stad Gent is reeds geruimte tijd bezig met zijn stadsvernieuwingsproject “Bruggen naar Rabot”. Samenlevingsopbouw wil echter op korte termijn in actie komen en schreef een project uit voor een buurttuin in de Witte Kaproenen voor en door de buurtbewoners.
In nauw overleg met samenlevingsopbouw werd een participatietraject opgestart waarbij de saaie en doodse ruimtes tussen de bouwblokken onder handen genomen worden. In het proces was er ruimte voor het uiten van wensen en verlangens m.b.t. de ruimte, interactie in de ontwerpfasse, feedback op de plannen, hulp in de realisatiefase (in ruil voor “torekes”/alternatieve lokale munt). Het is de bedoeling om enerzijds door te experimenteren en te evalueren de publieke ruimte aantrekkellijk te maken, en anderzijds tot een finaal model voor de wijk te komen, dat gedragen wordt door de bevolking. Dit model kan informatie opleveren voor stadsvernieuwing op lange termijn.