IJzerboomgaard

 • IJBGD 1
 • IJBGD 2
 • IJBGD 3
 • IJBGD 4
 • IJBGD 5
 • IJBGD 6
 • IJBGD 7
 • IJBGD 8
 • IJBGD 9
 • IJBGD 10
 • IJBGD 11
 • IJBGD 12
 • IJBGD 14
 • Yzerboomgaard 01
 • Yzerboomgaard 02
 • Datum: februari 2013
 • Locatie: Diksmuide
 • Opdrachtgever: provincie West Vlaaanderen
 • Samenwerking: Buro Bossaert
 • Wedstrijd: 1ste plaats
 • Oppervlakte: 17ha

De provincie wil in het kader van een totaalvisie voor de omgeving van de yzer in Diksmuide, een provinciaal domein realiseren. Een site van 17ha ingesloten door de Yzer, een spoorweg en de nieuwe ringweg wordt hiervoor aangesproken.

Het concept bestaat uit een twee-lagen benadering waarbij de zonering van het nieuwe park geënt is op het historische polderlandschap, terwijl een nieuwe hedendaagse infrastructuurlaag zorgt voor organisatie en spanning. Het resultaat is een prikkelend hedendaags domein met tal van recreatiemogelijkheden, geïntegreerd in en in éénheid met de geest van de plek van de polders.