Campus Wevelgem

  • WVG 1
  • WVG 2
  • WVG 3
  • WVG 4
  • WVG 5
  • WVG 6
  • Locatie: Wevelgem
  • Opdrachtgever: Gemeente Wevelgem
  • Samenwerking: Leiedal en Studiebureau Demey

In Wevelgem wordt de Deken Dejonckheerestraat onthard. De grote meerwaarde van dit project zit niet alleen in het weren van gemotoriseerd verkeer en het opbreken van het asfalt, maar evenzeer in het feit dat alle aanliggende sites (scholen, jeugdsite, WZC, Sociaal Huis, ...) zich voor een deel collectief openstellen. Zo wordt de campus veel meer dan de som der delen. Het wordt een gedeelde groene open ruimte waar plaats is voor sport, spel, ontmoeting, verpozing, evenementen,... Tegelijk wordt de site een schakel in het landschappelijk systeem waar water kan infrilterern en beschikbaar is voor planten en dieren, waar plaats is voor een BEO-veld en natuurlijke verkoeling in de stad. Het is een plek die een enorme meerwaarde kan bieden in Wevelgem, die kan groeien en evolueren doorheen de tijd en die een katalysator en dirigent kan zijn voor verdere ontwikkelingen.